Y Wasg a’r Cyfryngau

Cysylltu â ni

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Y Wasg a’r Cyfryngau


Os ydych chi’n newyddiadurwr/cwmni’r cyfryngau a hoffai ymweld â ni neu ysgrifennu amdanom, neu os oes gennych ymholiad i ni, cliciwch ar yr eiconau isod i ganfod pwy y mae angen cysylltu â nhw ag ymholiadau’r wasg.

Ymholiadau’r Cyfryngau am Atyniadau Ymwelwyr


Gydag ymholiadau’r cyfryngau am Atyniadau Ymwelwyr Dŵr Cymru, cysylltwch â

welshwateradventures@dwrcymru.com

Ymholiadau eraill y Wasg a’r Cyfryngau


Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill i Ddŵr Cymru gan y Wasg a’r Cyfryngau, cysylltwch â Swyddfa’r Wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n delio â holl ymholiadau’r cyfryngau am Ddŵr Cymru a’n gwaith hanfodol.

Mae’r swyddfa ar agor 24/7, ac oriau craidd y swyddfa yw 8am-6pm.

Caiff unrhyw ymholiadau y tu allan i oriau swyddfa arferol eu cyfeirio at Swyddog y Wasg sydd ar ddyletswydd.

01443 452 452

press@dwrcymru.com

Ymholiadau Cwsmeriaid


Os ydych chi’n gwsmer i Ddŵr Cymru ac am siarad â rhywun am broblem gyda’ch bil, eich cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, cliciwch ar y ddolen isod.

• MANYLION PELLACH •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU