Dewch i Weld y

Ganolfan Ymwelwyr

Newydd Sbon!

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Dechreuwch eich Antur


Mae Canolfan Ymwelwyr newydd sbon Llys-faen a Llanisien yn lle gwych i gychwyn eich Antur Dŵr Cymru.

Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn cynnwys caffi, hyb gweithgareddau ac ystafelloedd i’w llogi. Mae’n hollol hygyrch ac mae mannau parcio i bobl anabl yn union y tu allan. Mae lifft i fynd â chi i’r caffi os oes angen.

Cŵn yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Caniateir cŵn ar falconi’r caffi, yn y maes parcio ac yn ardal eistedd y Caffi Coffi Cyflym. Yn anffodus, gwaherddir cŵn ym mhobman arall, gan gynnwys y llwybrau.

Rydyn ni’n gwybod y bydd y newyddion yma’n siomi llawer o’r trigolion cyfagos a hoffai fynd â’u cŵn am dro yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, ond mae angen i ni gymryd unrhyw fygythiad i ddynodiad y safle fel safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SoDdGA) am ei ffwng cap cwyr prin o ddifri.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ein cynghori y byddai cŵn yn peri gormod o risg i’r ffwng. Mae ffwng cap cwyr yn sensitif iawn i newidiadau yn eu cynefin fel amrywiadau yn lleithder y pridd, y tymheredd a lefelau’r nitradau sy’n gallu lleihau cynhyrchiant ffrwyth y ffwng. Yn benodol, gall newidiadau sydyn yn lefelau’r nitradau ar y safle – o droeth cŵn yn benodol – gael effaith niweidiol ar y ffwng.

Dylid nodi nad yw’r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i gŵn cymorth.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU