Dysgu trwy Weld

Teithiau a Sgyrsiau

Gofalwyr

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Teithiau a Sgyrsiau


Gyda bywyd gwyllt toreithiog, cyfoeth o werth ecolegol a hanes difyr, mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yn cynnig pob math o bethau i’w gweld ac i’w dysgu, i bobl o bob oedran.

Mae gan ein gofalwyr cyfeillgar a gwybodus wybodaeth drylwyr am y cronfeydd a gellir eu bwcio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.

Dysgu trwy Weld: Teithiau gofalwyr


Mae croeso i blant ysgol o bob oedran ddod ar gyfer ymweliadau addysg sydd wedi eu bwcio ymlaen llaw.

Mae hyd y teithiau yng nghwmni gofalwyr yn amrywio – o daith gerdded hwylus 30 munud i deithiau 90 munud sy’n cwmpasu’r safle cyfan*.

Yn ystod pob sesiwn, bydd y gofalwr yn siarad am hanes y cronfeydd ac yn tynnu sylw at rai o’r rhywogaethau niferus sydd i’w gweld ar y safle.

Mae ein hystafell ddosbarth awyr agored dan do yn y goedwig yn cynnig lleoliad perffaith ar gyfer gweithgareddau addysg.

TaithHydHyd at 15 person16 – 30 person
Taith fer30 munud£15.00£25.00
Taith Ganolig60 munud£25.00£40.00
Taith hir (ar gael Ebrill – Medi)90 munud£40.00£50.00

Cysylltwch â lisvaneandllanishen@dwrcymru.com i gael rhagor o fanylion.

*Gellir trefnu cinio a/neu luniaeth, wedi eu darparu gan ein tîm arlwyo mewnol, neu gallwch ddod â’ch cinio eich hun i’w fwyta yn un o’n hardaloedd picnic.

Sgyrsiau’r gofalwyr – Oddi Ar Y Safle – Mewn Cyfarfodydd A Digwyddiadau


Gall ein gofalwyr roi sgyrsiau neu gymryd rhan mewn sesiynau Holi ac Ateb mewn digwyddiadau neu ar gyfer grwpiau fel ysgolion.

Y pris i drefnu sgyrsiau gan Ofalwyr oddi ar y safle yw £70 am sgwrs 1 awr (codir tâl ychwanegol am deithio y tu hwnt i Gaerdydd a’r cyffiniau).

Cysylltwch â lisvaneandllanishen@dwrcymru.com i gael rhagor o fanylion.

Canolfan Addysg y Tŷ Crwn


Ynghudd mewn rhan dawel o’r safle mae gennym dŷ crwn hyfryd a adeiladwyd â llaw yng nghanol y coed – sy’n berffaith ar gyfer gwers awyr agored, adrodd straeon, neu weithgaredd grefft.

Mae’r tŷ crwn ar gael yn rhad ac am ddim i grwpiau cymunedol ac ysgolion yn unig, a darperir ceidwad er eich diogelwch. Rhaid bwcio ymlaen llaw.

Cysylltwch â lisvaneandllanishen@dwrcymru.com i gael rhagor o fanylion.

• Lawrlwythwch y Daflen Teithiau a Sgyrsiau •

Addysg Dŵr Cymru


Mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi ymrwymo i wella’n barhaus, trwy ddisodli pibellau, diogelu’r amgylchedd neu chwilio am ffyrdd arloesol o wneud pethau. Rydyn ni’n credu ei bod hi’n deg rhannu’r wybodaeth hon, a dyna pam ein bod am ysbrydoli’r to sy’n codi trwy weithio gydag ysgolion a’u haddysgu am werth dŵr.

Rydyn ni’n cynnig rhaglen addysg gynhwysfawr a lwyddodd i gyrraedd dros 75,000 o blant yn 2019-2020. Mae dros hanner miliwn o blant wedi elwa ar y rhaglen ers ei sefydlu yn 2001.

Mae manylion yma.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU