Ymunwch â’r

Tîm

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Swyddi yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien


Mae hi’n adeg hynod o gyffrous i ymuno â ni am yrfa yn Dŵr Cymru.

Dros y pum mlynedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn buddsoddi yn ein canolfannau ymwelwyr er mwyn gwella’r cyfleusterau a’r arlwy ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydyn ni’n parhau i gyflwyno ein rhaglenni gwella ar gost o filiynau ar draws ein safleoedd, ac yn cynllunio cyfleusterau hamdden newydd ar gyfer y dyfodol.

Ein huchelgais yw creu dyfodol cynaliadwy ar gyfer ein hatyniadau ymwelwyr fel hybiau ar gyfer mwynhad, iechyd a lles ein hymwelwyr, gan ailgysylltu pobl â’n hamgylchedd prydferth.

Stored Vacancies – Hidden

Swyddi | ££

Ein Hatyniadau Ymwelwyr


Rydyn ni’n denu dros 600,000 o ymwelwyr y flwyddyn i’n pedair canolfan ymwelwyr allweddol yn rhai o leoliadau pryferthaf Cymru.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau a gweithgareddau, gan gynnwys chwaraeon dŵr, beicio mynydd, pysgota, cerdded a phaned braf neu bryd blasus yn ein bwytai sy’n cynnig rhai o olygfeydd gorau Cymru. Mae ein canolfannau ymwelwyr yn darparu cyfle unigryw i ni gysylltu â’n cwsmeriaid a’n hymwelwyr mewn amgylchedd hardd, wrth ategu hunaniaeth ein brand a’n model busnes unigryw. Rydyn ni’n falch o’ r rôl bwysig y mae ein canolfannau ymwelwyr yn ei chwarae wrth gyflawni ein huchelgeisiau o ran addysg, cadwraeth a bioamrywiaeth.

Am Ddŵr Cymru


Mae gwaith Dŵr Cymru’n bwysig dros ben – rydyn ni’n darparu cyflenwadau dŵr glân a diogel ar gyfer ein cwsmeriaid, yn cludo eu dŵr budr i ffwrdd ac yn helpu i amddiffyn ein hamgylchedd prydferth.

Mae hi’n gyfrifoldeb a hanner, ac mae angen i ni ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd. Mae’r ffaith taw ni yw’r unig gwmni nid-er-elw yn y diwydiant dŵr yn sicr yn ddechrau da. Mae’n golygu bod pob un geiniog a wnawn yn mynd yn ôl i ofalu am eu dŵr a’r amgylchedd yn hytrach na mynd i bocedi cyfranddeiliaid.

• Gweld y Swyddi •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU