Pedalfyrddio a

Rhwyf-fyrddio

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Yn dilyn achos heb ei gadarnhau o ‘gosi nofwyr’ yng Nghronfa Ddŵr Llanisien a Llys-faen bydd sesiynau nofio dŵr agored a padlfyrddio wrth sefyll yn cael eu gohirio am gyfnod amhenodol.

• AM FANYLION •

Rhwyf-fyrddio a Phedalfyrddio yng Nghaerdydd

Yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, rydyn ni’n croesawu dechreuwyr, hen lawiau a phawb rhwng y ddau.

Gallwch ddod â’ch stwff eich hun a thalu i lansio’ch offer chi, neu logi’r holl offer sydd ei hangen arnoch gennym ni.

Rhwyf-fyrddio

Mae rhwyf-fyrddio’n gangen o syrffio, ond yn hytrach na gorwedd ar y bwrdd, rydych chi’n sefyll ac yn defnyddio padl i symud y bwrdd yn ei flaen. Mae’r bwrdd ei hun yn fwy na hwylfwrdd hefyd. Rhwyf-fyrddio yw’r math o chwaraeon sy’n tyfu’r cyflymaf yn y DU, ac mae’n ffordd wych o ymarfer y corff i gyd ac yn hwyl i bobl o bob oedran.

Mae gennym ein Rhwyf-fwrdd Mawr hefyd, sy’n ddigon mawr i wyth oedolyn badlo’r un pryd. Mae’r bwrdd yn sefydlog dros ben ac yn ddewis da i’r rhai sydd angen platfform sefydlog iawn neu gynhaliaeth ychwanegol.

Pedalfyrddio

Offer dŵr newydd yw’r Pedalfyrddau sy’n cyfuno hwyl Rhwyf-fyrddio â’r cysur o ddal bariau llaw. Trwy bwyso ar y padiau pedalu ar y bwrdd â’ch traed, mae’r ddwy asgell o dan y bwrdd yn symud nôl ac ymlaen gan eich gyrru yn eich blaen yn gyflym ac effeithlon…

Pwyll Piau Hi

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n gweithio gyda’r amgylchedd naturiol hynod fregus sydd ar y safle ac yn ei gynnal. Oherwydd hyn, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, mynediad a’r mathau o weithgareddau er mwyn sicrhau bod ein rhaglen yn cael ei chyflawni mewn ffordd gyfrifol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus iawn i esbonio.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU