Dathlwch

Bartïon Pen-blwydd Plant

yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Partïon Pen-blwydd


Mae ein pecynnau parti pen-blwydd i blant yn cynnig y profiad perffaith i blant 8+ oed sy’n dathlu eu diwrnod arbennig.

Gyda bwyd blasus a dewis o weithgareddau dŵr, mae pob parti yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yn llawn hwyl ac antur.

Mae pecynnau parti pen-blwydd ar gael ar ddydd Sadwrn a dydd Sul trwy gydol y flwyddyn.

Gellir bwcio partïon ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol os yw’r cyfleusterau ar gael.

Gall trefnwyr partïon ddewis rhwng pecyn gweithgareddau yn unig neu becyn gweithgaredd a bwyd.

Gweithgareddau


Mae dewis o bump gweithgaredd dŵr ar gyfer y sesiwn gweithgaredd. Dewiswch dau o blith:

CAIACIO

CANŴIO

RHWYF-FYRDDIO

HWYLIO

PEDALFRYDDIO

Bydd y sesiwn dwy awr dan oruchwyliaeth ein hyfforddwyr profiadol.

Bwyd


Byddwn ni’n gweini bwyd mewn ystafell breifat yn y Ganolfan Ymwelwyr ac mae dau ddewis ar gael:

Pryd Poeth

Dewis o byrgyr bach, ffiled cyw iâr, penfras bach mewn cytew neu selsig figan gyda sglodion a salad.

Bwffe

Dewis o frechdanau ffres neu tortilas, gyda rholion selsig, cyw iâr mewn briwsion, pasteiod bach a selsig bach.

I ddilyn y Pryd Poeth neu’r Bwffe

Brownis siocled bach, cibabs ffrwythau a myffins bach.


Mae opsiynau llysieuol a figan ar gael.

Prisiau


Mae archebion ar gyfer grwpiau o deg.

Gweithgareddau’n Unig £200

Gweithgareddau a Phryd Bwyd Poeth £300

Gweithgareddau a Bwffe £300

• Lawrlwytho’r Daflen Partïon Pen-blwydd •

Uchafbwyntiau Eraill

Gweithgareddau Gwyliau Ysgol

Trwy gydol gwyliau’r ysgol, mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yn cynnal wythnosau aml-weithgaredd ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed.

• AM FANYLION •

Llwybr Stori Llanisien

Dilynwch y llwybr wrth fwyhau byd natur a llwythwch y codau QR i ddatgelu’r stori….

• AM FANYLION •

Sesiynau gyda Hyfforddwyr

Rhowch gynnig ar weithgaredd newydd neu gabolwch eich sgiliau gydag adborth hyfforddwyr arbenigol. Darperir yr holl offer.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU