Enfys Eleri

Llwybr Stori

Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Stori Llanisien


Chwedl ryngweithiol arbennig ar gyfer plant a theuluoedd trwy goedwig Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yw Llwybr Stori Llanisien.

Dilynwch y llwybr wrth fwyhau byd natur a llwythwch y codau QR i ddatgelu’r stori….

• Tudalen Gwe y Llwybr Stori •

Arolwg Ymwelwyr


Byddem yn ddiolchgar pe bai cerddwyr sy’n defnyddio Llwybr Stori Llanisien yn darparu adborth ar gyfer astudiaeth ymchwil.

Cliciwch ar y linc isod i ateb ambell i gwestiwn byr am eich profiad o Lwybr Stori Llanisien.

Diolch i chi a gobeithio’ch bod wedi mwynhau’ch ymweliad.

• AROLWG YMWELWYR •

Am y Llwybr


Comisiynwyd Llwybr Stori Llanisien gan Dîm Caerdydd sy’n Dda i Blant sydd wedi bod wrthi’n creu llwybrau stori pwrpasol ym mharciau Caerdydd.

Mae’r llwybrau’n mynd â phlant a’u teuluoedd trwy gyfres o arosfannau wedi eu curadu â chodau QR lle gall cerddwyr gael gwahanol benodau o stori sy’n benodol i’r parc yna. Yn ogystal â Llwybr Stori Llanisien yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, mae yna lwybrau ym Mharc Bute, Bryngaer Caerau, Bae Caerdydd, Parc Cefn Onn, Parc Coed y Nant, Fferm y Fforest, Llyn yr Hendre a Pharc Tredelerch. Mae rhagor o fanylion yma.

Bwriad llwybrau stori parciau Caerdydd yw hyrwyddo hwyl chwareus a chreu cysylltiad go iawn â’r stori trwy ‘ffeindio’ y lleoliad nesaf, cysylltu â byd natur yn yr awyr agored (fel rhwbio rhisgl/adeiladu rhywbeth o frigau), a darganfod mannau cudd yn nhirnodau adnabyddus Caerdydd.

Partneriaid


Prosiect wedi ei ariannu gan gynllun Coedwigoedd Cymunedol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yw Llwybr Stori Llanisien.

Cronfa Dreftadaeth Heritage Fund logo
Llywodraeth Cymru Welsh Government Logo
Cardiff Council Logo
Cardiff Met University Sport Logo
Move More Eat Well from Cardiff And Vale Health Board Logo
Dwr Cymru Welsh Water logo

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU