Cyfarfod a Digwyddiadau

Llogi Ystafelloedd

Datblygu Tîm

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Llogi Ystafelloedd


Boed ar gyfer hyfforddiant, datblygu tîm, seminarau neu gynadleddau, mae yna ddimensiwn hollol ffres i logi ystafelloedd yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yng Nghaerdydd.

Beth am gymell eich timau gyda bore o rwyf-fyrddio neu wylltgrefft, cyn cael cinio braf a threulio’r prynhawn yn hel syniadau yn un o’n hystafelloedd cynadledda newydd sbon.

Ystafelloedd

Trefn Hyblyg

Arlwyaeth

Wifi Am Ddim

Manylion Bwcio


Am fanylion, e-bostiwch lisvaneandllanishen@dwrcymru.com.

Pwyll Piau Hi


Gofynnwn bod ein holl ymwelwyr yn nodi bod Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yn cynnwys amgylchedd naturiol hynod fregus, gan gynnwys dau Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Am hynny, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, gweithgareddau a mynediad er mwyn sicrhau rheolaeth gyfrifol o’r safle. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus i esbonio.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU