Anturiaethau Dŵr Cymru

Llogi Offer

Yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Llogi Offer


Mae gennym amrywiaeth anferth o offer o safon uchel i chi eu llogi yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Rhwyf-fyrddio

Rhwyf-fyrddio

Canŵs

Chaiacs

Darperir siwtiau gwlyb, cymhorthion arnofio a helmedau heb unrhyw dâl ychwanegol.

Rydym yn croesawu ymwelwyr sy’n dymuno defnyddio eu siwtiau gwlyb eu hunain.

• MWY O WYBODAETH A BWCIO •

Pwyll Piau Hi

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n gweithio gyda’r amgylchedd naturiol hynod fregus sydd ar y safle ac yn ei gynnal. Oherwydd hyn, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, mynediad a’r mathau o weithgareddau er mwyn sicrhau bod ein rhaglen yn cael ei chyflawni mewn ffordd gyfrifol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus iawn i esbonio.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU