Am Wasanaethau Cwsmeriaid Neilltuol

Gwobrau Diolch

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Gwobrau Diolch


Mae’r Gwobrau Diolch yn ffordd i chi roi gwybod i ni am rywun (neu dîm o bobl) sydd wedi darparu gwasanaeth rhagorol ar eich cyfer.

Ydych chi wedi cael gwasanaeth nodedig gan rywun yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien?Aethon nhw gam ymhellach i’ch helpu chi, rhagweld eich anghenion a rhoi gofal cwsmeriaid neilltuol o dda i chi?

Bydd pawb sy’n cael eu henwebu’n cael gwybod eich bod wedi gwerthfawrogi eu hymdrechion. Mae yna enillwyr misol a blynyddol hefyd, lle caiff yr enillwyr lythyr i’w llongyfarch a thocynnau rhodd i ddiolch iddynt am eu hymdrechion.

• Sut i Enwebu •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU