Chwaraewch eich rhan

Gwirfoddoli

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Chwaraewch eich rhan

Gwirfoddoli

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Chwaraewch eich rhan

Gwirfoddoli

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Cyfeillion Cronfeydd Dŵr Caerdydd


Sefydlwyd y grŵp yn 2021 fel olynydd naturiol i’r Grŵp Gweithredu dros y Gronfa (RAG) a oedd wedi bod yn brwydro ers bron i ddau ddegawd i atal datblygiad tai ar safle Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien.

Mae’r Cyfeillion yn codi proffil y cronfeydd ac yn eu hyrwyddo fel lleoedd amwynder gwerthfawr i’r cyhoedd, gan helpu i’w hamddiffyn fel lle diogel a hygyrch ar gyfer hamdden, addysg a mwynhad i bawb yn y gymuned.

Mae’r Cyfeillion yn gweithio mewn partneriaeth â Dŵr Cymru i gynnwys trigolion, grwpiau lleol a sefydliadau cadwraeth wrth gyfoethogi’r cronfeydd trwy amddiffyn a gwella bioamrywiaeth, dathlu hanes, a helpu i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer addysg ac iechyd.

• Cyfeillion Cronfeydd Dŵr Caerdydd •

Gwirfoddoli yn Dŵr Cymru


Mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien dan berchnogaeth a rheolaeth Dŵr Cymru, sy’n warcheidwaid ar yr amgylchedd yma.

Mae Dwr Cymru’n wahanol i gwmnïau dwr eraill. Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, sy’n golygu bod pob un geiniog a wnawn yn mynd yn syth nôl i gadw biliau’n isel a gofalu am eich dwr a’ch amgylchedd prydferth – nawr, ac am flynyddoedd mawr i ddod.

Mae Dwr Cymru wedi ymrwymo i weithio ar y cyd â mudiadau sy’n cynnig cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth pobl a chymunedau lleol am ofalu am yr amgylchedd, a’u galluogi i chwarae eu rhan.

Ein Hatyniadau Ymwelwyr a’n hybiau ar gyfer iechyd a hamdden. Yn cysylltu ein hymwelwyr â’r awyr agored, dwr a’r amgylchedd.

Bydd gweithio ar y cyd â mudiadau yn ein cynorthwyo i gyflawni ein gweledigaeth 2050 i fod yn fusnes sy’n defnyddio ei ddaliannau tir a’i asedau eraill er budd llesiant ei gwsmeriaid, gan hybu hamdden a ffyrdd iach o fyw, a chynnal bioamrywiaeth ac ecosystemau.

Os ydych chi’n fudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr ac sydd am weithio ar y cyd â ni, cysylltwch i gofrestru fel darparydd volunteer@dwrcymru.com

• Cyfleoedd Gwirfoddoli •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU