Gweithgareddau

Gwyliau Ysgol

i’r Plant

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Gweithgareddau Gwyliau Ysgol

Trwy gydol gwyliau’r ysgol, mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yn cynnal wythnosau aml-weithgaredd ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed.

Mae’r gweithgareddau dŵr yn cynnwys canŵio, caiacio a rhwyf-fyrddio.

Gall rhieni ymlacio gan wybod bod eu plant mewn dwylo da gyda’n hyfforddwyr profiadol hollol gymwys. Darperir yr holl offer diogelwch ac mae cwch diogelwch yn goruchwylio bob amser. Gall y rhai sy’n cymryd rhan elwa ar ymarfer corff a gwella eu ffitrwydd yn ogystal â dysgu sgiliau ymarferol newydd a gwersi bywyd fel sut i weithio fel tîm.

Gweithgareddau’r Gwyliau i Bobl Ifanc 2024

Mae’r diwrnodau’n rhedeg rhwng 9.00am a 4.00pm gan gynnwys brecwast a chinio.

Mae gennym brisiau fesul dydd a fesul wythnos.

Pecyn Dydd £65.00

Pecyn Wythnos (5 diwrnod) £275.00

Hanner tymor 12-16 Chwefror

Gwyliau’r Pasg 25-29 Mawrth and 1-5 Ebrill

Hanner Tymor 27-31 Mai

Gwyliau’r haf 22-26 Gorffennaf, 29 Gorffennaf-2 Awst, 5-9 Awst, 12-16 Awst, 19-23 Awst, 26-30 Awst


Diwrnodau Gweithgareddau Amrywiol

Croeso i bawb, o ddechreuwyr i hen lawiau, a phawb yn y canol. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys canŵio, caiacio, hwylio, rhwyf-fyrddio, anturiaethau tir, pedalfyrddio a hwylfyrddio.

• BWCIO NAWR •


Wythnos Gweithgareddau Amrywiol

Croeso i bawb, o ddechreuwyr i hen lawiau, a phawb yn y canol. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys canŵio, caiacio, hwylio, rhwyf-fyrddio, anturiaethau tir, pedalfyrddio a hwylfyrddio.

• BWCIO NAWR •


Cyflwyniad i Hwylio i Bobl Ifanc yr RYA

Cyflwyniad i wahanol rannau’r cwch ac egwyddorion sylfaenol hwylio cwch. Nid oes angen unrhyw brofiad. Mae’n cwmpasu Cam 1 a Cham 2 yr RYA ac mae Llyfr Cofnodion yr RYA i Bobl Ifanc yn gynwysedig yn y pris.

• BWCIO NAWR •


Hwylio Canolradd i Bobl Ifanc yr RYA

Cwrs canolradd i wella eich sgiliau hwylio, gan ategu a dysgu sgiliau newydd dan amrywiaeth o wahanol amodau. Rhaid i chi fod wedi cwblhau Cwrs Cyflwyniad i Hwylio i Bobl Ifanc yr RYA cyn dechrau’r cwrs Canolradd. Mae’n cynnwys Camau 3 a 4 yr RYA ac mae Llyfr Cofnodion yr RYA i Bobl Ifanc yn gynwysedig yn y pris.

• BWCIO NAWR •

Ar gael hefyd: Sesiynau Blasu

Rhwyf-fyrddio

Agorwch y drws ar fyd cyffrous o hwylio, camp sy’n enwog am ei hamrywiaeth a’i phosibiliadau di-ri.

• MANYLION PELLACH •

Canŵio / Chaiacio

Dim ots a ydych chi’n dewis canŵ traddodiadol neu gaiac mwy ystwyth, bydd dyfroedd llonydd Cronfa Ddŵr Llanisien yn cynnig y cefndir perffaith ar gyfer eich antur padlo.

• MANYLION PELLACH •

Hwylio

Agorwch y drws ar fyd cyffrous o hwylio, camp sy’n enwog am ei hamrywiaeth a’i phosibiliadau di-ri.

• MANYLION PELLACH •

Pwyll Piau Hi

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n gweithio gyda’r amgylchedd naturiol hynod fregus sydd ar y safle ac yn ei gynnal. Oherwydd hyn, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, mynediad a’r mathau o weithgareddau er mwyn sicrhau bod ein rhaglen yn cael ei chyflawni mewn ffordd gyfrifol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus iawn i esbonio.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU