Hanner Tymor

Lwybr Cwis

y Sulgwyn

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

25 May – 5 Jun

Lwybr Cwis y Sulgwyn

Dewch am dro o amgylch Cronfa Ddŵr Llanisien a datrys y cliwiau ar hyd y ffordd. Ar ôl dod o hyd i ddeg ateb, dewch â’ch taflen atebion i’r dderbynfa i gasglu gwobr.

Dydd Sadwrn 25 Mai i ddydd Sul, 2 Mehefin

Pris: £3.50. Talwch a chodwch daflen yn y dderbynfa.


Hefyd yr hanner tymor yma…

Diwrnodau Gweithgareddau Amrywiol

Croeso i bawb, o ddechreuwyr i hen lawiau, a phawb yn y canol. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys canŵio, caiacio, hwylio, rhwyf-fyrddio, anturiaethau tir, pedalfyrddio a hwylfyrddio.

• MANYLION •

Wythnos Gweithgareddau Amrywiol

Croeso i bawb, o ddechreuwyr i hen lawiau, a phawb yn y canol. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys canŵio, caiacio, hwylio, rhwyf-fyrddio, anturiaethau tir, pedalfyrddio a hwylfyrddio.

• MANYLION •

Cyflwyniad i Hwylio i Bobl Ifanc yr RYA

Cyflwyniad i wahanol rannau’r cwch ac egwyddorion sylfaenol hwylio cwch. Nid oes angen unrhyw brofiad. Mae’n cwmpasu Cam 1 a Cham 2 yr RYA ac mae Llyfr Cofnodion yr RYA i Bobl Ifanc yn gynwysedig yn y pris.

• MANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU