Amgylchedd Ymlaciol

Cwch Cyflym Siôn Corn

Gwledd Nadolig

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

9 Dec

Gwledd Anffurfiol Cwch Cyflym Siôn Corn

Ymunwch â ni am ddathliad arbennig iawn yn Llys-faen a Llanisien: sesiwn llai ffurfiol Gwledd Nadolig Cwch Cyflym Siôn Corn.

Bydd y sesiwn yn dilyn yr un drefn â The Phrynhawn Sôn Corn*, ond bydd yna addasiadau cynnil i greu naws mwy digyffro. Bydd cyn lleied â phosibl o sŵn cefndir, a bydd Siôn Corn yn llai uchel ei gloch nag arfer. Croeso i ymwelwyr symud o gwmpas neu wneud sŵn fel y dymunant. Bydd staff wrth law i helpu os oes angen cymorth ychwanegol ar unrhyw un.

* Bydd Siôn Corn yn cyrraedd mewn steil yn ei gwch cyflym ac yn ymuno â’i westeion am de prynhawn tymhorol yn y caffi. Wedyn bydd cyfle am sgwrs, tynnu lluniau a chael anrheg gan Siôn Corn.

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyer, 2.30pm – 4.00pm

Plentyn £17.95 | Oedolyn £13.95 | Am ddim i blant dan 2 oed

• BWCIO SESIWN ANFFURFIOL •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU