Gweithgareddau’r

Gwyliau

i Bobl Ifanc

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

12 Feb – 16 Feb

Gweithgareddau’r Gwyliau i Bobl Ifanc

Gallwch ymlacio o wybod fod eich plant yn nwylo diogel ein hyfforddwyr profiadol hollol gymwys. 

I blant a phobl ifanc 8 i 15 oed.

Mae’r diwrnodau’n rhedeg rhwng 8.30am a 5pm gan gynnwys brecwast a chinio.

Mae gennym brisiau fesul dydd a fesul wythnos.


Diwrnodau Gweithgareddau Amrywiol (14 a 15 Chwefror)

Croeso i bawb, o ddechreuwyr i hen lawiau, a phawb yn y canol. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys canŵio, caiacio, hwylio, rhwyf-fyrddio, anturiaethau tir, pedalfyrddio a hwylfyrddio. 

• BWCIO NAWR •


Wythnos Gweithgareddau Amrywiol (12-16 Chwefror)

Croeso i bawb, o ddechreuwyr i hen lawiau, a phawb yn y canol. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys canŵio, caiacio, hwylio, rhwyf-fyrddio, anturiaethau tir, pedalfyrddio a hwylfyrddio. 

• BWCIO NAWR •


Hwylio Canolradd i Bobl Ifanc yr RYA (12-16 Chwefror)

Cyflwyniad i wahanol rannau’r cwch ac egwyddorion sylfaenol hwylio cwch. Nid oes angen unrhyw brofiad. Mae’n cwmpasu Cam 1 a Cham 2 yr RYA ac mae Llyfr Cofnodion yr RYA i Bobl Ifanc yn gynwysedig yn y pris.  

• BWCIO NAWR •


RYA Youth Intermediate Sailing Week (12-16 Chwefror)

Cwrs canolradd i wella eich sgiliau hwylio, gan ategu a dysgu sgiliau newydd dan amrywiaeth o wahanol amodau. Rhaid i chi fod wedi cwblhau Cwrs Cyflwyniad i Hwylio i Bobl Ifanc yr RYA cyn dechrau’r cwrs Canolradd. Mae’n cynnwys Camau 3 a 4 yr RYA ac mae Llyfr Cofnodion yr RYA i Bobl Ifanc yn gynwysedig yn y pris.

• BWCIO NAWR •


ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU