Gweithdai

Creu Gwesty

Chwilod

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

13 Feb – 17 Feb

Gweithdai Creu Gwesty Chwilod

Bydd plant wrth eu bodd yn creu ac yn addurno gwesty chwilod gyda’n gofalwyr dros hanner tymor!

Byddan nhw’n dysgu sut i ddenu chwilod a llenwi eu hafan bywyd gwyllt eu hunain – boed hynny â gwenyn gwych, pili palas prydferth neu wyfynod gogoneddus.

Bydd y cyw-benseiri’n gosod twnelau, llwybrau a siambrau y tu fewn i’r gwesty chwilod cyn defnyddio’u hawen artistig i beintio ac addurno’r tu allan.

Cewch gadw eich gwesty chwilod eich hun a mynd ag ef adref i ddenu bwystfilod bach bendigedig i’r ardd.

Dydd Mawrth 13, dydd Mercher 14 a dydd Sadwrn 17 Chwefror

Amser: 10.00–11.00am a 2.00–3.00pm

Oedran addas: 3 oed a hŷn

Pris: £10 y plentyn

• BWCIO NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU