27 Ebrill

Ffair Fwyd a Diod

Sydyn

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

27 Apr

Ffair Fwyd a Diod Sydyn

Rydyn ni’n gwahodd ymwelwyr i gymryd rhan yn y dathliad yma o grefftwyr Cymreig a fydd yn arddangos eu cynnyrch yn llawn balchder.

Mwynhewch gyffug, cacennau, brownis a chaws lleol, ynghyd ag amrywiaeth o jin, seidr a choffi gan gynhyrchwyr lleol. Bydd yna stondinau crefftau Cymreig ag eitemau hyfryd fel canhwyllau a chwyr toddi i’w prynu hefyd.

Peidiwch â cholli’r cyfle i gael blas ar gynnyrch yr ardal.

Dydd Sadwrn 27 Ebrill, 9.00am – 6.00pm

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU