Rhamantus

Dydd Sant Ffolant

Pryd nos

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

14 Feb – 14 Feb

Dydd Sant Ffolant

Tretiwch rywun annwyl i bryd rhamantus gyda’r nos yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien ar Ddydd Sant Ffolant. Daw ein caffi’n fwyty nos Fercher 14 Chwefror, gydag amgylchedd rhamantus mewn lleoliad bendigedig yn edrych allan dros y cronfeydd.


Dim ond £29.95 y person am 3 chwrs. Mae lleoedd yn gyfyngedig. Bwciwch nawr!


Bydd yna ddewis o seigiau ar y fwydlen tri chwrs hyfryd a blasus. Am gwta £29.95 y pen, cewch fwynhau dewis o brydau bach i ddechrau sy’n cynnwys Cregyn Glas Seland Newydd, caws gafr hufennog â salad o fetys rhost a chnau Ffrengig wedi’u tostio, neu gawl tom yum gwlad Thai gyda chorgimwch mawr o’r gril.

Wedyn bydd tri dewis o brif gwrs gan gynnwys brest hwyaden mewn saws balsamig gydag arogl rhosmari pêr, samwn o’r radell ar wely o linguine tomatos a pherlysiau, a koftas tatws melys a gwenith bwlgar. Bydd y pwdinau moethus yn cynnwys tiramisu siocled tywyll, poset lemwn a mafon gyda sgon mefus a hufen, neu bwdin taffi gludiog gyda hufen cyflaith.

Mae gennym seigiau llysieuol a di-glwten, a gallwn deilwra ein seigiau at wahanol ofynion dietegol. Rhowch wybod i ni wrth fwcio’ch bwrdd ac fe wnawn ni bob ymdrech i ddarparu at eich anghenion.

Mae ein rhestr gwinoedd yn cynnwys gwin lleol o Winllan Llanerch yn Llantrisant, gyda gwinoedd cartref a dewis o gwrw a jin hefyd.

• ARCHEBU EICH TABL •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU