Sesiynau

Dipio Dŵr Oer

Sesiynau

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Dipio Dŵr Oer

Darganfyddwch bŵer suddo i fyd adfywiol a bywiocaol dipio dŵr oer mewn lle hollol brydferth!

Mae dipio dŵr oer yn weithgaredd iachaol a hwyliog sy’n gallu hybu iechyd meddwl a chorfforol.


Awydd ymuno â chymuned dipio dŵr oer Llys-faen a Llanisien?

Ar ôl cwrs cyflwyno gorfodol, bydd croeso i chi gymryd rhan mewn sesiynau dipio rheolaidd, cyfleoedd cymdeithasol a digwyddiadau.

Gallwch ddipio mewn siwt wlyb neu mewn ‘croen nofio’ (sef enw’r gymuned dipio dŵr oer am wisg nofio arferol).

Cynhelir ein sesiynau dipio yng Nghronfa Ddŵr Llanisien lle mae’r amodau’n berffaith gyda dŵr glân heb gerrynt na llanw.

Ymlaciwch, cadwch yn heini a datblygwch eich gwytnwch trwy gydol y flwyddyn!

Dipio Dŵr Oer – Cwrs cyflwyno


Rhaid mynychu’r cwrs cyflwyno cyn y dip cyntaf, ac mae’n cwmpasu dipio dŵr oer yn ddiogel, arferion gorau, a chyngor ar offer addas.

Bydd y cyfranogwyr yn dysgu am y sialensiau meddyliol a chorfforol sy’n gysylltiedig â dipio, ac yn darganfod manteision bendigedig ymdrochi mewn dŵr oer i iechyd a lles.

Achredu gan yr Institute for Outdoor Learning.


Cwrs cyflwyno – £22 y person

Dydd Sadwrn 23 Mawrth: 9:00am-1pm and 1pm-4pm

Dydd Sadwrn 30 Mawrth: 9am-1pm and 1pm-4pm

Dydd Gwener 12 Ebrill: 9am-1pm and 1pm-4pm

Dydd Iau 25 Ebrill: 5.30pm 


Yr hyn a Gewch

Yn cynnwys cyflwyniad achrededig dwyawr o hyd, a dip dan arweiniad yng Nghronfa Ddŵr Llanisien

Cerdyn aelodaeth

Thystysgrif y cwrs

• BWCIO •

Ar ôl i’r cwrs cael ei gwblhau, bydd dipiau ar gael ar ddydd Sadwrn a dydd Sul 10.45am o fis Ebrill.

Achrediad Lleoliad

Mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien wedi ennill Achrediad SAFE Cymru.

Datblygwyd SAFE Cymru gan Nofio Cymru mewn partneriaeth agos â Triathlon Cymru, ac mae’r cynllun wedi ennill cydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru a’r AWWSG fel y pinacl o safonau cyfleusterau dyfrol diogel yng Nghymru.

Mae SAFE Cymru’n ein helpu ni i hyrwyddo a datblygu nofio dŵr agored yn ddiogel. Bydd safonau rhyngwladol Nofio Cymru yn darparu’r adnoddau a’r safonau sydd eu hangen i sicrhau cyfranogiad diogel yng Nghymru.

Hanfodion Diogelwch

Hoffem eich atgoffa na chaniateir nofio heb awdurdod yn ein cronfeydd, ac mae gwneud hynny’n eithriadol o beryglus. Mae ein sesiynau nofio dŵr agored/dipio wedi eu rheoleiddio o dan oruchwyliaeth ofalus ein tîm, sydd wedi cael hyfforddiant trylwyr. Dim ond mewn rhannau dynodedig o’r gronfa y cynhelir y sesiynau er mwyn cadw draw wrth y peiriannau cudd yn y dŵr, a rhaid bwcio ymlaen llaw.

Peryglon Nofio Diawdurdod yng nghronfeydd Dŵr Cymru

Peiriannau awtomatig o dan wyneb y dŵr sy’n gallu dechrau gweithredu heb rybudd clir

Mae hyd yn oed y nofwyr cryfaf yn gallu mynd i drafferthion mewn dŵr sy’n oer iawn ac yn ddwfn

Mae’r rhan fwyaf o gronfeydd mewn lleoliadau anghysbell, heb signal ffôn poced da, sy’n lleihau’n ddifrifol y tebygolrwydd y daw rhywun i’ch achub.

Pwyll Piau Hi

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n gweithio gyda’r amgylchedd naturiol hynod fregus sydd ar y safle ac yn ei gynnal. Oherwydd hyn, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, mynediad a’r mathau o weithgareddau er mwyn sicrhau bod ein rhaglen yn cael ei chyflawni mewn ffordd gyfrifol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus iawn i esbonio.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU