Byddai’n bleser clywed gennych

Cysylltu â Ni

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Cysylltu â Ni


Byddai’n bleser clywed gennych

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid ac rydyn ni’n chwilio bob amser am ffyrdd o wneud eich ymweliad yn fwy pleserus byth. Anfonwch unrhyw gwestiynau atom, a chofiwch rannu unrhyw sylwadau â ni.

Canolfan Ymwelwyr Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, Heol Llys-faen, Llys-faen, Caerdydd, CF14 0BB*

lisvaneandllanishen@dwrcymru.com

02920 740454

* Dylid nodi bod cod post y safle’n newydd sbon eleni ac mae’n annhebygol o fod wedi ei ddiweddaru ar systemau llywio â lloeren. Am y tro, byddem yn eich cynghori i beidio â defnyddio’r cod post at ddibenion llywio â lloeren, a defnyddio un o’r dewisiadau eraill yma yn lle.

Cofiwch ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y cynigion diweddaraf, newyddion a digwyddiadau.

Wnaethom ni blesio?


Diolch am ymweld. Gobeithio i chi fwynhau a chofiwch ddod nôl eto’n fuan.

Byddem ni’n dwlu clywed beth wnaeth eich ymweliad yn un mor arbennig.

Cliciwch ar y logos isod i adael adolygiad i ni ar TripAdvisor a Google.

Gadael adolygiad Google am Llys-faen a Llanisien
Gadael adolygiad Trip Advisor am Llys-faen a Llanisien

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU