Ar gael

Cyfleusterau

Modern

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Cyfleusterau


Ar y safle fe ffeindiwch chi Ganolfan Ymwelwyr hollol hygyrch gyda chaffi, toiledau, wi-fi am ddim, ystafelloedd i’w llogi, offer i’w llogi, ystafelloedd newid a chaffi coffi cyflym.

Ar draws y safle, mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys y cwt cychod, cuddfan adarydda, y ganolfan addysg, llwybrau natur, man parcio beics dan do a mannau parcio i geir.

Codir tâl am barcio (gweler isod).

• Llwthyo Map •

Oriau Agor

Mae’r mynedfeydd i gerddwyr ar gau rhwng 8pm a 9am yn yr haf, a rhwng 4pm a 9am yn y gaeaf.


Gaeaf (29 Hydref 2023 – 14 Ebrill 2024)

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9.00am – 4.00pm


Haf (15 Ebrill – 27 Hydref 2024)

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9.00am – 8.00pm

Parcio Beics

Gallwch barcio beics y tu allan i’r ganolfan ymwelwyr. Mae stondinau beics dan gysgod ar gael wrth bob mynedfa i gerddwyr hefyd.

Maes Parcio

Beth yw cost parcio?

Sut mae talu am barcio?

Nid oes ffôn symudol gen i / dydw i ddim yn defnyddio apiau. Sut gallaf i dalu?

Rwy’n cludo fy mhlant / ffrind / perthynas i’r safle ond ni fyddaf i’n aros – oes angen i mi dalu?

Mae’r gronfa ddŵr yn lle cyhoeddus – pam fod rhaid i ni dalu i barcio?

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU