Dŵr Cymru

Cwci Polisi

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Am y polisi cwcis yma

Mae’r Polisi Cwcis yn esbonio beth yw cwcis a sut rydyn ni’n eu defnyddio.

Dylech ddarllen y polisi hwn i ddeall beth yw cwcis, sut rydyn ni’n eu defnyddio, y mathau o gwcis a ddefnyddiwn e.e. y wybodaeth a gasglwn gan ddefnyddio’r cwcis a sut mae’r wybodaeth yna’n cael ei defnyddio, a sut i reoli dewisiadau o ran cwcis.

I gael rhagor o fanylion am sut rydyn ni’n defnyddio, yn storio ac yn cadw eich data personol yn ddiogel, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Gallwch newid eich caniatâd neu ei dynnu nôl unrhyw bryd o’r Datganiad Cwcis ar ein gwefan.

Gallwch gael rhagor o fanylion am bwy ydyn ni, sut y gallwch gysylltu â ni a sut rydyn ni’n prosesu data personol yn ein Polisi Preifatrwydd.

Gosodiadau Cwci

You can at any time manage your preferences by changing or withdrawing your consent below:Dolenni i wefannau eraill

Mae dolenni penodol ar y wefan hon yn cysylltu â gwefannau eraill a gynhelir gan drydydd partïon nad oes gan y cwmni unrhyw reolaeth drostynt. Nid yw’r cwmni’n gwneud unrhyw sylwadau ar gywirdeb nac unrhyw agwedd arall ar wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar wefannau eraill.

Mwy wybodaeth

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am ein Polisi Cwcis, neu os oes gennych unrhyw sylwadau neu arsylwadau ynglŷn ag ef neu ynglŷn â’r modd yr ydym yn ymdrin â’ch Gwybodaeth Bersonol:

Ysgrifennwch at: Y Swyddog Diogelu Data, Dŵr Cymru Welsh Water, Linea, Fortran Road, St Mellons, Cardiff, CF3 0LT;

Ffoniwch ni ar: 0800 052 0145

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU